The blogkhuongthuanland’s Podcast

6 KỸ NẲNG cấp thiết CHO CHUYÊN VIÊN BĐS MỚI VÀO NGHỀ

May 24, 2020

https://khuongthuanland.com/gem-sky-world/ viên bất động sản đang là công tác mà giới trẻ chọn lọc, không chỉ bởi thu nhập từ nghề này cao mà còn vì đây là cơ hội phát triển bản thân vượt bậc cho những ai ưa thích sự linh hoạt và năng động. Vậy chuyên viên bất động sản là làm gì, cần kỹ năng gì

Play this podcast on Podbean App